Pametna učilnica - ko umetna inteligenca pomaga poučevati

Pametna učilnica je odskočna deska v svet, kjer bo umetna inteligenca (UI) pomagala učiteljem poučevati. Učitelji bodo tako lahko prevzeli vlogo motivatorja, mentorja in postali bolj kreativni, saj lahko naloge, ki se ponavljamo avtomatiziramo in s tem sprostimo čas učiteljem.

Kaj so prednosti pametne učilnici:

 • Avtomatiziran pregled napredka (UI nam pomaga pregledovati, kaj so učenci naredili)
 • Avtomatizacija pomoči pri komunikaciji z učenci
 • Boljši nadzor nad učnim procesom
 • Centralni pregled vseh učencev v učilnici (Dashboard)
 • Podrobni pregled v delo posameznega učenca in komunikacijo z njim
 • Blended learning (del vsebine v razredu, del v domačem okolju)
 • Možnost uporabe virtualnega okolja
 • Boljša izkušnja za učenca
 • Baza znanja povezana v proces
 • Vodenje nalog tekom ure (pametne naloge, vezane na učenčevo kodo)
 • Povezava z okoljem Microsoft VS Code
 • Povezava z WordPress okoljem
Pametna učilnica - pregled učencev

Kako s pametno učilnico izboljšati proces poučevanja računalništva

Covid nas je pripeljal v situacijo, da se je celotno poučevanje preselilo na splet, spletno izobraževanje je tako postalo de-facto standard. Veliko učiteljev se je moralo zateči k temu, da so učencem poslali seznam gradiva v besedilni oz. video obliki. Poleg tega so jim poslali tudi samostojne naloge. S tem pa smo prišli v začarani krog, kjer je vse preveč enosmerne komunikacije, kar vpliva na slabši nivo udejstvovanja in pomanjkanje motivacije učencev.

Učitelji so v času Covid-a najbolj pogrešali vpogled v delo učencev, katerih nalog so se lotili, katero gradivo so pregledali. S tem so težje pomagali učencem in jih vodili skozi učni proces.

Naše orodje nagovarja prav to problematiko. Ker bo verjetno v prihodnje učenje potekalo po hibridnem modelu, mi že sedaj podpiramo gladek prehod med procesom učenja v učilnici in preko spleta, saj lahko z učenci skupni del opravimo v učilnici, samostojno delo pa učenci opravijo v domačem okolju.

Pametna učilnica za poučevanje programiranja

Pri CodeBrainer-ju smo razvili napredno spletno platformo (pametno učilnico) za poučevanje računalništva/programiranja, ki pomaga učiteljem, da lahko bolje spremljajo učni proces vsakega od učencev. Učencem pa je na voljo boljša podpora, saj pridobivajo ustrezne povratne informacije in vsebine, kar jim olajša proces učenja.

Poučevanje preko spleta ima veliko prednost, saj lahko tistim iz bolj odročnih krajev omogočimo izobraževanje, ki se jih morda ne bi mogli udeležiti, hkrat pa ponudimo priložnosti tudi učiteljem da poučujejo skupine izven svojega kraja.

S pojavom Covid-a je spletno izobraževanje postalo de-facto standard tudi po umiritvi pandemije se pričakuje, da bo še vedno velik del izobraževanja potekal po spletu. S tem se je pokazala še dodatna priložnost za interaktivno poučevanje preko spleta.

Potrebno je razlikovati med klasičnimi online tečaji, ki jih ponujajo drugi ponudniki od naših - pri nas so na vseh delavnicah prisotna predavatelj in inštruktor, ki imata v vsakem trenutku vpogled v proces učenja posameznega udeleženca in aktivno sodelujeta v učnem procesu. Vlogo inštruktorja pri nas prevzama umetna inteligenca, ki pomaga učitelju, pomaga pri komunikaciji, dodeljevanju nalog…

Pametna učilnica - pregled in pomoč učencu

Kaj so funkcionalnosti pametne učilnice

V našo učilnici smo povezali urejevalnike kode v kateri delajo učenci. Za učence smo izbrali zelo popularno okolje Microsoft VS Code, ki je odprtokoden in zelo popularen na projektih, zato je koristno, da ga učenci spoznajo, hkrati omogoča uporabo vseh popularnih programskih jezikov. Poleg tega lahko pametno učilnico povežemo tudi z WordPress gostovanjem in tako poučujemo tudi digitalne veščine.

Povezava z učenci nam omogoča avtomatizirano pregledovanje napredka, kjer nam umetna inteligenca pomaga pregledovati, kaj so učenci naredili, ali morajo še kakšen del naloge opraviti, ali se kje pojavlja napaka.

Avtomatizacija nam pomaga tudi pri komunikaciji z učenci, saj lahko komuniciramo tako s celotnim razredom, kot tudi s posameznimi učenci. Glede na učno gradivo, pa nam zna pametna učilnica predpripraviti sporočila, ki jih z enim klikom pošljemo učencem.

Centralni pregled vseh učencev v učilnici nam nudi, da z enim pogledom vidimo, kakšno je stanje celotnega razreda, koliko napak imajo učenci, kdo je aktiven in kdo ne.

Podrobni pregled v delo posameznega učenca in komunikacijo z njim nam omogoča, da učence motiviramo, da jim dodamo naloge, ki so pametno vezane na vsebino in ko jih učenec klikne vidi, kaj je učitelj označil, da lažje dopolni oz. popravi zahtevani del.

Naša učilnica omogoča tako poučevanje v učilnici kot tudi poučevanje preko spleta. S tem podpiramo tako imenovani blended learning (del vsebine v razredu, del v domačem okolju).

Nudimo tudi možnost uporabe virtualnega okolja, kjer se za učence v razredu pripravijo virtualna okolja, ki jih potem lažje nadziramo, hkrati pa se zmanjšajo stroški za pripravo učilnice in stroški na strani učenca. Za delo tako potrebujemo samo internetno povezavo in brskalnik.

Boljša izkušnja za učenca saj se mu takšno poučevanje zdi kot mentoriranje, saj dobi pomoč na točno tistih problemih s katerimi se sooča. Hkrati pa hitro vidi, da mu učitelj lahko svetuje in ga usmerja pri delu.

Katere vsebine lahko poučujemo v pametni učilnici

Pametna učilnica omogoča podporo vsem programskim jezikom, ki jih omogoča Microsoft VS Code. Kamor pašejo tudi vsi najbolj popularni jeziki: JavaScript, Python, C#, TypeScript, C, C++...

Vsebinsko smo podprli tudi nekaj najbolj popularnih vsebin, kjer je pripravljena tako vsebina, domače naloge, preverjanja,...

Vsebine ki jih ponujamo out-of-box:

 • Web development (HTML/CSS/JavaScript)
 • Web development - Hosting in vtičniki
 • Skodiraj si JavaScript igro
 • WordPress - Naredi si spletno stran
 • Osnove Python-a (prihaja kmalu)
 • Vsebina po dogovoru (skupaj z učitelji večkrat pripravimo tudi vsebino po dogovoru)

Predstavitev - kako deluje plametna učilnica

Delovanje učilnice je najbolj videti v živo, zato pri CodeBrainer-ju večkrat organiziramo predstavitev, kjer prikažemo scenarije in način dela pri poučevanja programiranja. Nekaj načinov, kako lahko učencem pomagamo, kako vodimo učilnico in kako vidimo napredek učencev tekom šolske ure.

Prijavite se in dogovorili se bomo za predstavitev:

Prijava na predstavitev pametne učilnice

Udeležite se predstaviteve pametne učilnice

Po prijavi vam bomo poslali elektronsko pošto z nadaljnimi navodili. Če si mladoleten(a), prosim vnesi podatke svojega starša ali skrbnika.
(prijava trenutno ni mogoča)